Innovaatiot ja kumppanuudet

Avoin dialogi yhteistyökumppaniemme, alan sidosryhmien ja järjestöjen kanssa on ensisijaisen tärkeää, kun etsimme ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. Edellytämme tavarantoimittajiltamme samojen eettisen periaatteiden noudattamista joita itse noudatamme, ja arvioimme toimitusketjumme vastuullisuutta alusta loppuun. Me tarjoamme myös asiakkaillemme vaihtoehdon tehdä hyvää lahjoittamalla Finnair Plus -pisteitä erilaisiin vastuullisuushankkeisiin ja hyväntekeväisyysjärjestöille.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 9, joka tähtää kestävään teollisuuteen, innovaatiohin ja infrastruktuuriin. Meille tämä tarkoittaa katsomista perinteisen toimintamme ulkopuolelle löytääksemme ratkaisuja keskeisiin vastuullisuushaasteisiimme.

Olemme sitoutuneet myös tavoitteeseen numero 17, eli yhteistyöhön ja kumppanuuksiin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teemme yhteistyötä yli toimialarajojen Lentämisen ilmastohaasteiden ratkaisuksi tarvitaan avointa suhtautumista innovaatioihin. Liityimme pohjoismaalaiseen sähkölentämisen hankkeeseen ja synteettisten polttoaineiden tuotannon toteutettavuustutkimukseen vuonna 2019. Voit lukea lisää näistä hankkeista alempaa.

Pohjoismainen sähkölentämisen hanke

Liityimme vuonna 2019 uuteen pohjoismaiseen hankkeeseen, jossa edistetään sähkölentämisen kehitystä. Hankkeella on Pohjoismaiden Ministerineuvoston Nordic Innovation -rahoitus, ja se kokoaa yhteen pohjoismaisia lentoliikenteen toimijoita. Hanke keskittyy neljään alueeseen, joissa kaikissa on selvät tavoitteet sähkölentämisen edistämiseksi: sähkölentämisen infrastruktuurin standardisointi Pohjoismaissa, liiketoimintamallien kehittäminen alueelliseen lentämiseen, lentokoneteknologian kehittäminen pohjoisen sääolosuhteisiin ja alustan luominen eurooppalaiselle ja globaalille yhteistyölle.

Lue lisää (Avautuu uuteen välilehteen)

Synteettisten polttoaineiden tuotannon toteutettavuustutkimus

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja ryhmä yrityksiä, mukaan lukien Finnair, käynnistivät synteettisten polttoaineiden pilottilaitoksen toteutettavuustutkimuksen vuonna 2019. Kyseessä on power-to-x-teknologiaan (P2X) perustuva teollisen mittakaavan testilaitos, joka sijoittuisi Joutsenoon. Suunnitellun tuotannon pääraaka-aineet ovat Finnsementin Lappeenrannan tuotantolaitoksen päästöistä talteen otettava hiilidioksidi ja Kemiran tehtaan tuotantoprosessin ylijäämävety. Hiilidioksidi ja vety yhdistetään kemiallisessa synteesissä, josta saadaan välituotteena edelleen jalostettavaa synteettistä metanolia, josta voidaan valmistaa liikennepolttoaineita. Synteettiset polttoaineet ovat tärkeä osa pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla mahdollistetaan hiilineutraali lentäminen. Meille on luontevaa olla tukemassa tätä työtä ja näin edistää synteettisten polttoaineiden kehittämistä Suomessa.

Lue lisää

Letter of interest -aiesopimus Heart Aerospacen kanssa

Olemme allekirjoittaneet Letter of Interest –aiesopimuksen Heart Aerospacen kehitteillä olevista Heart ES-19 –sähkölentokoneista. Näemme potentiaalia kahdellekymmenelle 19-paikkaiselle Heart Aerospacen ES-19 sähkökoneelle. Sähkölentäminen on osa tulevaisuuden keinovalikoimaa lentämisen ilmastokysymysten ratkaisemisessa etenkin lyhyillä reiteillä. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja käyttöönottamassa uusia teknologioita, joilla mahdollistetaan hiilineutraali lentäminen. Heart Aerospace on arvioinut ensimmäisten kaupallisten lentojen näillä koneilla olevan mahdollisia vuonna 2026.

Lue lisää

Nordic CEOs for sustainable future

Nordic CEOs for sustainable future on pohjoismaisten  yritysten johtajien yhteinen hanke joka keskittyy ilmastovaikutusten vähentämiseen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen työpaikoilla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää (Avautuu uuteen välilehteen)