Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblowing)

Finnairin Eläkesäätiö on sitoutunut noudattamaan kaikissa toiminnoissaan eläkesäätiön sääntöjä, lakeja, ohjeita ja määräyksiä. Mikäli epäilet eläkesäätiön toiminnassa lain tai muiden säännösten vastaista toimintaa, voi näistä ilmoittaa Ethics HelpLine-kanavan kautta.

Mikä on Ethics HelpLine? 

Ethics Helpline on viimesijainen ilmoituskanava epäeettisen, laittoman tai säätiön sääntöjen vastaisen toiminnan epäilyille. Ethics HelpLine on Finnairin Eläkesäätiön luottamuksellinen, ilmoittajansuojelulaissa 1171/2022, tarkoittama ilmoituskanava. Sen kautta Eläkesäätiön hallintoon ja / tai sen sidosryhmiin kuuluvat henkilöt voivat ilmoittaa Eläkesäätiötä koskevia havaintojaan mahdollisista epäillyistä rikkomisista, kuten lain rikkomisesta, petoksista tai väärinkäytöksistä, tai muusta epäeettisestä käytöksestä. Kanava mahdollistaa myös täysin anonyymin ilmoittamisen.

Ethics HelpLine-palvelun Finnairin Eläkesäätiölle tuottaa Finnair Oyj, jonka alihankkijana Ethics HelpLine-palvelun teknisessä ylläpidossa toimii Finnair-konsernin ulkopuolinen ja itsenäinen yhtiö People InTouch B.V. Eläkesäätiö on ulkoistanut Ethics HelpLine-kanavan, tutkintojen toteuttamisen sekä jatkotoimet Finnair Oy:n Risk & Compliance -konsernitoiminnolle.

Mitä ilmoitan? 

Mikäli sinulla on epäilys rikkomuksesta tai kun epäilysi koskee mahdollista väärinkäytöstä Finnairin Eläkesäätiössä. Tällaisia voivat olla muun muassa Eläkesäätiön hallintoon kuuluva petollinen, arveluttava, epärehellinen, laiton tai huolimaton toiminta tai käytös. Kaikki ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. 

Miten ilmoitan sekä oikeuteni ilmoittajana?

Kehotamme sinua tekemään ilmoituksen avoimesti ja kertomaan nimesi ja yhteystietosi. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään luottamuksellisena koko prosessin ajan. Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötietoja käsittelevät vain Finnair Oyj:n nimeämät henkilöt.

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Oikeuttasi tutustua tietoihin voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä ja oikeasuhteista ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi. Tarvittaessa sinulla on myös oikeus pyytää Finnairin Eläkesäätiötä korjaamaan epätäydelliset ja väärät tiedot. Voit valita kielen, jolla haluat tehdä ilmoituksen. Jos ilmoitus toimitetaan muulla kuin suomen- tai englannin kielellä, käännöstoimisto kääntää/kirjoittaa sen suojatussa SpeakUp-ympäristössä.

Minne ilmoitan? 

Tee ilmoitus tämän linkin kautta: Ethics HelpLine 

Huom! Ethics HelpLine-ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu eläkesäätiön asiakasvalitusten, eläketiedustelujen, eläkeratkaisuihin liittyvien muutoksenhakujen tai henkilökohtaisten riita-asioiden käsittelyyn, vaan yhteydenotot näiden osalta tehdään eläkesäätiön asiakaspalveluun, josta huolehtii ensisijaisesti Mandatum Life Palvelut. 

Linkki sähköiseen asiakaspalveluun: https://www.mandatumlife.fi/asiakaspalvelu/ tai puhelimitse 010 516 7912. 

Ilmoituksen jälkeen?

Finnair Oyj vahvistaa ilmoituksen vastaanottamisen seitsemän vuorokauden kuluessa. Tapauksen tutkinnan päätyttyä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vastaanottamisilmoituksen toimittamisesta saat Finnair Oyj:n Risk & Compliance-yksiköltä tiedon siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Tietosuojaseloste (ilmiantojärjestelmä) (PDF) (Avautuu uuteen välilehteen)