Finnairin arvot

Finnairin arvot on rakennettu henkilöstömme yhteisen kulttuurimatkan eri kohtaamispisteissä. Arvot ohjaavat Finnairin strategian toteuttamista ja kaikkea päivittäistä työtä.

Finnairin arvot ovat:

  • Työskentelemme yhdessä: Ymmärrämme, että menestyksemme vaatii meidän kaikkien panosta. Luotamme toisiimme. Yhdessä työskentely tarkoittaa yhteisten tavoitteiden eteen tekemistä ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen sekä ulkoisten kumppaniemme kanssa. Ymmärrämme oman tekemisen vaikutuksen toisiin tiimeihin ja jaamme tietoa toisistamme välittäen.
  • Välitän: Välitämme asiakkaistamme ja toisistamme. Otamme vastuuta ja toimimme vastuullisesti. Vastaamme asiakkaidemme odotuksiin, olemme olemassa asiakkaitamme varten. Teemme työtä yhdessä toinen toistamme arvostaen ja kunnioittaen.
  • Yksinkertaistan: Yksinkertaistamisessa on kyse siitä miten teemme työtä yhdessä. Yksinkertaistaminen on prosesseja, avoimuutta, läpinäkyvyyttä, selkeyttä, tehokkuutta, ammattitaitoa, matalaa hierarkiaa ja joustavuutta.
  • Olen rohkea: Rohkeus on ennakkoluulotonta suhtautumista tulevaisuuteen. Se on inspiraatiota, luovuutta, sisua, uskallusta kysyä ja antaa palautetta.

Finnairin on pystyttävä tänään ja tulevaisuudessa vastaamaan suomalaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kehittyviin ja monimuotoisiin tarpeisiin. Se on mahdollista vain, jos toiminta on pitkällä tähtäimellä kilpailukykyistä ja kannattavaa.

Yhteiskuntavastuu on perusasenne, tapa tehdä työtä ja vastata yrityksen toimintaan kohdistuviin odotuksiin. Finnair haluaa kuulua parhaimmistoon laadullisesti ja kantaa vastuunsa sekä toimia hyvänä esimerkkinä. Finnairin rooliin yhteiskunnan osana kohdistuu merkittäviä odotuksia.

Loistava historia ei automaattisesti takaa menestystä huomiselle. Siksi yhteiskuntavastuu on merkittävä osa yrityksen johtamista.

Logistisesti haastavassa liiketoiminnassa, joka ulottuu useisiin maihin
ja kulttuureihin, hyvät aikeet ja vaisto eivät ole riittävä ohjenuora, vaan tarvitaan myös selkeät eettiset toimintaohjeet ja periaatteet.

Finnairin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) (PDF 141 kb)

Lentoyhtiönä Finnair on osa pitkää toimitusketjua. Siksi toimittajia koskevat eettiset ohjeet ovat yhtä tärkeässä roolissa. Finnairin toimittajia koskeva ohjeistus on osa kaikkia hankintapäätöksiä.

Finnairin hankinnan toimintaperiaatteet englanniksi (Supplier Code of Conduct) (PDF 124 kb)

Mikäli epäilet tai havaitset lain tai eettisten toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa, voit jättää ilmoituksen Ethics Helpline-ilmoituskanavan kautta.

Ethics Helpline