Liikennelentäjien pääsyvaatimukset


Alkeiskoulutushaku järjestetään yleensä kerran vuodessa. Hakuajankohtaa kannattaa seurata mm. Finnairin ja Suomen Ilmailuopiston sivuilta. Hakuprosessi kestää normaalisti kahdeksasta kuukaudesta vuoteen.

Hakuprosessi alkaa siten, että kaikki hakemukset käsitellään Suomen Ilmailuopiston ja Finnairin toimesta, ja parhaiten kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan jatkoon. Parhaiten kouluissa menestyneet ja akateemisesti pisimmälle koulutetut hakijat pääsevät suoraan lääketieteelliseen esikarsintaan (Med 001 -kysely), ja loput jatkoon valituista kutsutaan kirjalliseen kokeeseen, jossa pääsykoemateriaalina on ilmailuun ja lentämiseen liittyvä aineisto. Psykologisista testeistä kutsutaan haastatteluihin parhaiten kriteerit täyttävät hakijat.

Haastatteluita on kaksi, joista toisessa hakijoita haastattelee lentäjävalintoihin erikoistunut psykologi ja toisessa Finnairin lentäjiä ja Suomen Ilmailuopiston opettajia. Haastatteluiden perusteella lääkärintarkastukseen ja poliisiin tekemään turvallisuusselvitykseen kutsutaan alalle parhaiten soveltuvat henkilöt.

Pilots application processs

Liikennelentäjän työ on vaativaa, ja edellyttää hyvää perusterveyttä, näöntarkkuutta ja paineensietokykyä.

Yleiset pääsyvaatimukset:

 • Koulutustaustaan liittyvät vaatimukset
   
  • Lukion päättötodistus tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto (180 opintopistettä, aikaisemmin 120 opintoviikkoa)
 • Pituusvaatimukset
   
  • Minimipituus on 163,0 cm
  • Maksimipituutta ei ole. Yli 190cm pitkien hakijoiden mahtuminen lentokouluissa käytettävien koneiden ohjaamoon varmistetaan koeistunnalla ennen lopullista hyväksyntää.
 • Kielivaatimukset
   
  • Hyvä suomen ja englannin kielen taito
 • Lääketieteelliset vaatimukset
   
  • Finnairin määrittelemien lääketieteellisten kriteerien täyttyminen (ks. lisätietoa alta)
 • Muut vaatimukset
   
  • Nuhteettomuus: Poliisin tekemän suppean turvallisuusselvityksen läpäisy


Mitä tarkoittaa hyvä perusterveys? Mitä terveysvaatimuksia on? Lue tarkat terveysvaatimukset tästä.

Voisinko opiskella opintoni loppuun samalla kun kouluttaudun lentäjäksi? Paljonko pitää juosta Cooperissa? Tuhannet lentäjän ammatista kiinnostuneet ovat kysyneet näitä samoja kysymyksiä. Lue vastaukset täältä.

Miten voin todistaa suomen kielen osaamiseni? Suomen kielitaidon todistavan liitteen toimittamisesta löydät ohjeistuksen täältä.