Q&A

Täältä löydät lisää tietoa lentäjän työhön, opintoihin ja hakuprosessiin liittyen, sekä vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, voit esittää omasi osoitteessa ask.fm/finnairpilotjobs tai lähettää tiedustelusi sähköpostitse: pilotjobs@finnair.com tai haku@finaa.fi.


1. Minkälaista on lentäjän työ Finnairilla?
Työ lentäjänä Finnairilla on mielenkiintoista, haastavaa, kansainvälistä ja sitä saa tehdä muuttuvassa työympäristössä, dynaamisessa yhtiössä hyvien saman henkisten työkavereiden kanssa. Kannattaa etsiä lisätietoa mm. Finnairin nettisivuilta.

2. Haluaisin Finnairin lentäjäksi, kuinka minun kannattaa toimia?
Panosta koulunkäyntiin ja koulutukseen sekä elä terveellisesti. Hae lentäjäksi heti, kun täytät pääsyvaatimukset.

3. Minulla on jo ansiolentäjän lupakirja. Voinko hakea lentäjän töitä Finnairilta?
Finnair pyrkii itse kouluttamaan lentäjänsä. Välillä lentäjiä tarvitaan kuitenkin niin paljon, että järjestetään haku, jossa muualla lentäjäkoulutuksen hankkineet voivat hakea suoraan perämieskurssille. Kannattaa seurata Finnairin nettisivuja avoimista työpaikoista.

4. Mitkä ovat Finnairin lentäjän pääsyvaatimukset?
Lentäjäksi valitaan ihan tavallisia miehiä ja naisia, jotka ovat perusterveitä, tasapainoisia, oppimiskykyisiä ja motivoituneita. Tarkemmat pääsyvaatimukset ovat:

  • Lukion päättötodistus tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto (180 opintopistettä, aikaisemmin 120 opintoviikkoa)
  • Minimipituus on 163 cm. Yli 188 cm pitkien hakijoiden on mahduttava koulutuksessa käytettävien lentokoneiden ohjaamoon ja tämä varmistetaan tarvittaessa koeistunnalla ennen lopullista hyväksymistä koulutukseen
  • Hyvä suomen ja englannin kielen taito
  • Finnairin määrittelemien lääketieteellisten kriteerien täyttyminen
  • Poliisin tekemän suppean turvallisuusselvityksen läpäisy

5. Mitä lääketieteellisiä vaatimuksia Finnairin lentäjän tulee täyttää?
Jos olet perusterve ja hyväkuntoinen, täytät todennäköisesti Finnairin lentäjän lääketieteelliset vaatimukset.

Lääketieteelliset kriteerit perustuvat eurooppalaisen ilmailuviranomaisen ammattilentäjän terveyttä koskeviin määritelmiin, joihin Finnairin lääkärit ovat tehneet tiettyjä tiukennuksia. Hyvä nyrkkisääntö on, että hakijalla ei saisi olla sairautta, joka vaatii säännöllistä lääkitystä. Lentäjä tarvitsee virheettömän värinäkökyvyn, mutta silmälasit eivät ole este. Jokaisen hakijan lääketieteellinen kelpoisuus arvioidaan yksilöllisesti ja jokainen lentäjä käy säännöllisesti uusimassa lääketieteellisen kelpoisuutensa kerran vuodessa läpi koko työuran. Terveet elämäntavat, säännöllinen liikunta, riittävä lepo sekä terveellinen ruokavalio kannattaa omaksua jos haaveilee lentäjän ammatista. Lue tarkat terveysvaatimukset.

6. Minulla on silmälasit, onko se este lentäjän uralle Finnairilla?
Silmälasit eivät ole este. Näöntarkkuuden tulee olla joko ilman laseja tai laseilla korjattuna vähintään 1.0 kummassakin silmässä erikseen. Suurin sallittu likitaitteisuus on - 5.0D mahdollinen hajataitteisuus mukaan lukien.

7. Mitä muita näköön liittyviä vaatimuksia on?
Huomattava kaukotaitteisuus (yli +3D) on yleensä karsiva tekijä. Anisometriaa (taittovoimien ero silmien välillä) saa olla enintään 2D. Hajataitteisuutta saa olla korkeintaan 1D. Kirurginen taittovoiman korjaus on sallittua. Taittovirheen määrä ennen leikkausta ei kuitenkaan saa ylittää edellä mainittuja raja-arvoja. Leikkauskertomus ja jälkitarkastuslausunto sekä tiedot taittovoimasta ennen kirurgista toimenpidettä on liitettävä hakupapereihin. Piilokarsastusta hyväksytään viranomaisrajaan asti edellyttäen, että silmien yhteispeli on riittävän hyvä eikä kaksoiskuvia synny.

8. Minkä ikäisenä voi hakea lentäjäksi?
Finnairin lentäjähaussa ei ole ala- eikä yläikärajaa. Kaikki, jotka täyttävät pääsyvaatimukset, voivat hakea lentäjäksi. On hyvä pitää mielessä, että koulutus lentäjäksi kestää kahdesta kolmeen vuotta ja Finnairin lentäjän alhaisin eläkeikä on 58 vuotta.

9. Tarvitseeko olla aikaisempaa lentokokemusta, jotta voi hakea lentäjäkouluun?
Lentäjäkoulutukseen ei tarvitse olla aikaisempaa lentokokemusta. Vain harvalla oppilaalla on lentolupakirja ennen kurssin alkua.

10. Monta lentäjää Finnairilla on yhteensä?
Finnairilla on yhteensä noin 950 lentäjää.

11. Milloin koulutus alkaa ja kauan se kestää?
Kursseja alkaa tällä hetkellä kahdesta neljään vuodessa. Koulutus kestää noin 20-24 kuukautta, minkä päälle tulee ns. tyyppikoulutus.

12. Missä koulutus tapahtuu?
Alkeiskoulutus tapahtuu joko Porissa tai Tampereella. Loppuvaiheessa koulutus tapahtuu Vantaalla Finnair Flight Academyssä.

13. Mitä aineita kannattaa opiskella koulussa?
Koulut kannattaa suorittaa mahdollisimman hyvin. Lukiossa kannattaa keskittyä tasaisesti kaikkiin aineisiin, mutta erityisesti matemaattisiin aineisiin, suomen kieleen ja englantiin. Lukion päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon olisi hyvä olla vähintään 8,0. Hyvällä ylioppilastodistuksella sekä muilla opinnoilla voi kompensoida lukion arvosanoja.

14. Pääsekö lentäjäksi lukion lyhyellä matematiikalla?
Hyvin suoritetulla lukion lyhyellä matematiikalla voi päästä opiskelemaan ammattilentäjäksi.

15. Huomioidaanko hakuvaiheessa korotettuja arvosanoja?
Korotetutkin arvosanat huomioidaan, mikäli niistä esittää todistuksen hakuvaiheessa.

16. Finnairin lentäjäksi on kaksi koulutuspolkua: SIO ja MPL. Mitä ne ovat ja mitä eroa niillä on?
Finnairin lentäjäksi voi kouluttautua kahta hieman erilaista koulutuspolkua pitkin. Hakuprosessi ja valintakriteerit ovat samat. Valintamenettelyn läpäissyt henkilö saa esittää toiveita aloittako hän lentäjäkoulutuksen SIO:ssa vai MPL:ssä. SIO on Suomen Ilmailuopisto, joka sijaitsee Porissa. SIO on valtion tukemaa lentäjäkoulutusta ja sieltä saa mm. ansiolentäjän lupakirjan sekä monimoottori- ja mittarilentolupakirjan. Lisätietoja saat Suomen Ilmailuopiston nettisivuilta. MPL (Multi-Crew Pilot Licence) on suoraan Finnairin Airbus –perämiehen tehtäviin tähtäävää koulutusta. MPL –koulutus alkaa Tampereella ja jatkuu Vantaalla.

17. Paljonko lentäjäkoulutus maksaa?
Suomen Ilmailuopiston ammattilentäjäkoulutus on valtion tukemaa koulutusta ja se maksaa noin 15.000 euroa. Finnairille hyväksytyt Suomen Ilmailuopistosta valmistuneet oppilaat maksavat 25.000-29.000 euroa Airbus –tyyppikoulutuksen sidonnaismaksua ennen työllistymistään Finnairille. MPL –kurssi maksaa yhteensä 80.000 euroa sisältäen tyyppikurssisidonnaisuusmaksun.

18. Onko koulutuskustannuksiin mahdollista saada opintotukea?
Kumpaankin koulutusväylään on mahdollista saada KELA:n opintotukea ja valtion takaamaa opintolainaa. MPL- koulutuksessa Finnair järjestää lisäksi oppilaalle mahdollisuuden nostaa lainaa koulutuskustannusten kattamiseksi.

19. Voiko ammattikoulun käynyt päästä Finnairin lentäjäksi?
Finnairin lentäjäkoulutukseen vaaditaan lukion päättötodistus tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen koulutus, jonka sisältö on vähintään 180 opintopistettä (ennen 120 opintoviikkoa). Ammatillinen koulutus on suoritettava hyvin arvosanoin. Myös ammattikoulun käyneiltä vaaditaan yleisesti hyvää opintomenestystä sekä hyvät arvosanat matematiikasta, äidinkielestä ja englannin kielestä.

20. Millainen hakuprosessi on?
Alkeiskoulutushaku järjestetään tarpeen mukaan tällä hetkellä kerran vuodessa, yleensä syksyisin. Hakuajankohta kannattaa seurata mm. Finnairin ja Suomen Ilmailuopiston (www.finaa.fi) sivuilta. Hakuprosessi kestää lähes vuoden. Hakuprosessi alkaa siten, että kaikki hakemukset käsitellään lentäjistä ja lääkäreistä kootun asiantuntijaraadin toimesta, joka kutsuu parhaiten kriteerit täyttävät hakijat jatkoon. Parhaiten kouluissa menestyneet ja akateemisesti pisimmälle koulutetut hakijat pääsevät suoraan soveltuvuustesteihin ja loput jatkoon valituista kutsutaan kirjalliseen pääsykokeeseen, jossa pääsykoemateriaalina on ilmailuun ja lentämiseen liittyvä aineisto. Psykologisista testeistä parhaiten menestyneet jatkavat haastatteluvaiheeseen. Haastatteluita on kaksi, jossa toisessa haastattelee lentäjävalintoihin erikoistunut psykologi ja toisessa Finnairin lentäjiä ja Suomen Ilmailuopiston opettajia. Haastatteluiden perusteella lääkärintarkastukseen ja poliisiin tekemään turvallisuusselvitykseen kutsutaan alalle parhaiten soveltuvat henkilöt.

21. Kauanko hakuprosessi kestää?
Hakuprosessi kestää noin 8-12 kuukautta. Jokaisessa vaiheessa karsiutuu hakijoita.

22. Millaiset ovat soveltuvuustestit?
Soveltuvuustestit jakautuvat kahteen osaan: psykologisiin testeihin ja haastatteluihin. Psykologiset testit sisältävät kyky- ja lahjakkuustestejä sekä persoonallisuustestejä. Haastatteluissa hakijoiden soveltuvuutta arvioidaan alan ammattilaisten toimesta.

23. Kuinka moni läpäisee hakuprosessin?
Hyväksyttyjen määrä vaihtelee vuosittain hakijamäärän, koulutuspaikkojen määrän ja jopa Finnairin lentäjätarpeen mukaan. Valintaprosessin läpäisee noin 80-100 hakijaa.

24. Onko ilmavoimien varusmiespalvelus edellytys Finnairin lentäjäksi?
Ilmavoimien varusmiespalvelus ei ole edellytys Finnairin lentäjäksi.

25. Pitääkö miehillä olla varusmiespalvelus suoritettu?
Koulutukseen ei vaadita asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain mukaisen palveluksen suorittamista, mutta se kannattaa ehdottomasti käydä ennen koulutuksen alkua. Koulutus ja lentäjän uran ensimmäiset vuodet ovat hyvin intensiivisiä, mikä ei mahdollista pitkää pakollista poissaoloa. Pitkästä poissaolosta seuraa uusinta- tai kertausjakso, jonka oppilas maksaa itse.

26. Pitääkö olla suomen kansalainen, jotta voi päästä Finnairin lentäjäksi?
Suomen kansalaisuus ei ole vaatimus, mutta suomen kieli on.

27. Mitä kielivaatimuksia Finnairin lentäjällä on?
Lentäjäksi hakeutuvalla pitää olla hyvä suomen ja englanninkielen taito.

28. Minulla on rikosrekisterimerkintä. Onko se este Finnairin lentäjäksi?
Lentäjän pitää olla nuhteeton. Rikosrekisteri on yleensä este lentäjäkoulutukseen. Lievät ylinopeussakot eivät yleensä ole este, jos niitä ei ole montaa. Hakijat, joilta ilmenee merkintöjä turvalllisuusselvityksessä, käsitellään tapauskohtaisesti. Hakuvaiheessa kannattaa tuomiot, rikkomukset ja sakot kertoa avoimesti. Kaikille Finnairin lentäjille teetetään säännöllisin väliajoin turvallisuusselvitys. Ilmailussa ollaan tarkkoja sääntöjen noudattamisesta. Yhteiskunnan säännöistä piittaamattomat henkilöt eivät sovellu ilmailun piiriin.

29. Miksi minimipituus Finnairin lentäjäksi on 163cm?
Lentäjän pitää olla vähintään 163 cm pitkä sen vuoksi, että hän yltää kaikkiin lentokoneen ohjaamon nappuloihin ja hallintalaitteisiin. Lentokonetta ohjataan tietyissä tilanteissa jalkapolkimilla, mihin ei alle 163 cm henkilö saa riittävästi poljinvoimaa. Tämä on siis lentoturvallisuusasia.

30. Onko Finnairin lentäjäksi maksimipituutta?
Varsinaista maksimipituutta ei ole, mutta oppilaan on mahduttava lentokoulutuksessa käytettäviin lentokoneisiin. Tarvittaessa yli 190 cm pitkien hakijoiden on suoritettava koeistunta ennen lopullista hyväksyntää koulutukseen.

31. Mikä on Finnairin lentäjän eläkeikä?
Finnairin lentäjän eläköitymisikä on tällä hetkellä 58-63 vuotta.

32. Onko tatuoinnit ja lävistykset sallittuja?
Tatuoinnit ja lävistykset eivät saa näkyä virkapuvun ollessa päällä.

33. Mikä on aloittavan perämiehen palkka?
Jokaisen aloittavan lentäjän palkka määräytyy kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. Tällä hetkellä se on lentolisineen noin 3000€/kk.