Sosiaalinen vastuu

Pandemia on osoittanut selkeästi, miten tiiviisti linkittyneitä ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu ovat. Lentämisen päästöt vähenivät, kun matkustus pysähtyi. Sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset olivat kuitenkin suuret, kun työpaikkoja hävisi ja tuhannet ihmiset olivat lomautettuna. Lentoyhteyksillä on tärkeä rooli alueiden elinvoimaisuudessa, ja matkailu globaalisti tarjoaa toimentulon noin 100 miljoonalle ihmiselle. Lentämisen ilmastohaasteen ratkaisu on välttämätöntä, jotta lentämisen tuoma sosiaalinen ja taloudellinen hyvä voivat Suomessa ja maailmalla jatkua.

Finnairin sosiaalisen vastuun kulmakivet ovat turvallisuus, työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvointi ja toimitusketjun hallinta. Finnairin operaatiot ovat monimuotoisia ja monella tapaa hyvin teknisiä. Finnair ja kumppanimme toimivat useissa eri maissa ympäri maailman ja ovat sen vuoksi monien lakien ja säännösten alaisia. Finnairin eettiset toimintaperiaatteet on kirjattu Code of Conduct -dokumenttiin. Eettiset toimintaperiaatteemme koskevat kaikkia Finnairin työntekijöitä ympäri maailman. Periaatteet ja niiden toteuttamisohjeet antavat meille keinot toimia eettisesti ja lakien mukaisesti.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen numero 5, sukupuolten tasa-arvo. Sukupuoli on vain yksi osa laajempaa monimuotoisuustavoitettamme. Näemme monimuotoisuuden  tärkeänä kilpailutekijänä. Olemme sitoutuneet esimerkiksi IATA’n 25by2025 –hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa sukupuolten tasa-arvoa ilmailualalla. Hankkeen tavoitteena on lisätä naisten määrää 25%:iin vuoteen 2025 mennessä johtotehtävissä ja muilla alueilla, joissa naisten määrä on tällä hetkellä pieni. Saimme vuonna 2020 tunnustuksen johtomme monimuotoisuudesta FINDIX:ltä. Lue myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusssuunnitelmamme (PDF).

Toimitusketjujen hallinnointi

Työskentelemme jatkuvasti eri partnereiden ja sidosryhmien kanssa ja haluamme käydä heidän kanssaan avointa dialogia. Vaadimme tavarantoimittajiamme  ja muita  yhteistyökumppaneitamme noudattamaan samoja eettisiä toimintaperiaatteita, joita itse  noudatamme. Haluamme antaa myös asiakkaillemme mahdollisuuden lahjoittaa Finnair Plus -pisteitä erilaisiin kestävän kehityksen hankkeisiin.

Vaadimme, että tavarantoimittajamme noudattavat samoja eettisiä toimintaperiaatteita kuin me noudatamme omassa toiminnassamme. Finnairin eettiset toimintaohjeet toimittajille (Supplier Code of Conduct) kertoo selkeät toimintaperiaatteet, jotka varmistavat eettiset ostoprosessit, sisältäen nollatoleranssin korruptiota kohtaan. Käytämme SEDEX:n tarjoamaa toimittajien arviointityökalua, jotta toimitusketjumme on mahdollisimman vastuullinen. 

Työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvointi

Työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvointi ovat molemmat yhtä tärkeitä meille. Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme investoimalla niin heidän terveydenhuoltoonsa ja turvallisuuteensa kuin kouluttautumismahdollisuuksiin ja edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. 

Asiakkaillemme tarjoamme luotettavia, turvallisia ja miellyttäviä matkustuskokemuksia hyvän asiakaspalvelun siivittämänä. Teemme jatkuvasti työtä myös palveluidemme saavutettavuuden eteen, niin verkossa kuin lennoilla. Löydät lisätietoja erityismatkustajien avustamisesta Finnairin verkkosivuilta. Kehitämme jatkuvasti kaikkien asiakkaidemme asiakaskokemusta. Tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys ovat Finnairille tärkeitä arvoja.