Ympäristövastuu

Hiilidioksidipäästöt ovat suurin yksittäinen haaste kaikille lentoyhtiöille, ja asia vaatii toimia myös meiltä. Tavoitteemme on lentää hiilineutraalisti vuoden 2045 loppuun mennessä. Ensimmäinen välietappimme on saavuttaa hiilineutraalius muissa kuin lentotoiminnoissamme (tavoitteet 1 ja 2) vuodesta 2023 eteenpäin. Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 13: toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tärkeimmät toimemme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

 • Vähennämme lentokoneidemme painoa, sillä paino vaikuttaa suoraan polttoaineenkulutukseen ja päästöihin. Tämä on yhteinen haaste kaikille, jotka työskentelevät Finnairilla joko lentokoneiden hankinnan parissa, ohjaamossa, matkustamossa, palvelusuunnittelussa, rahdin parissa tai teknisissä palveluissa.
 • Pyrimme lisäämään uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä yhdessä oneworld-allianssin kanssa, joka on asettanut yhteiseksi tavoitteeksi saavuttaa uusiutuvan lentopolttoaineen tankkauksissa 10 prosentin tason vuoteen 2030 mennessä. Biopolttoainekumppanimme on suomalainen Neste, joka on maailman suurin jätteistä valmistettavan uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja. Olemme myös sopineet Aemetisin ja Gevon kanssa uusiutuvan lentopolttoaineen ostoista 2020-luvun loppupuolelle.
 • Jatkamme polttoainetehokkuuteen panostamista joka päivä ja jokaisella lennolla. Tämä tapahtuu polttoainetehokkaalla lentojen suunnittelulla, lentokoneiden operatiivisen painon vähentämisellä sekä jokaisen lennon toteuttamisella mahdollisimman polttoainetehokkaasti. Lentäjämme ovat tässä avainasemassa. Heidän toiminnallaan on suora vaikutus polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin lentojen aikana. Tämän lisäksi myös lentojen suunnittelusta ja maatoiminnoista vastaavat henkilöt vaikuttavat polttoainetehokkuuteen päivittäisellä työllään.
 • Osallistumme tutkimustyöhön, jolla pyritään nopeuttamaan uusien teknologiaratkaisujen, kuten uusiutuvien lentopolttoaineiden ja vedyllä lentämisen, kehittämistä.
 • Koska tie fossiilittoman lentämisen mahdollistavien teknologioiden hyödyntämiseen on pitkä, tarvitaan edelleen myös päästöjen hyvittämistä, jotta lentämisen nettopäästöt saadaan pudotettua nollatasolle.

Eroon hiilidioksidipäästöistä

Finnair haluaa pysyä yhtenä lentoliikennetoimialan johtavista toimijoista vastuullisuusasioissa. Kun paine päästä eroon lentoliikenteen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on kaiken aikaa jatkuvasti lisääntynyt, uusiutuvat lentopolttoaineet ovat nousseet tärkeimmäksi teknologiaksi päästöjen vähentämiseen erityisesti kaukolennoilla. Muihin uusiin teknologioihin (kuten vedyllä tai sähköllä lentämiseen) verrattuna uusiutuvat lentopolttoaineet sopivat paremmin nykyiseen kalustoon. Lisäksi ne vaikuttavat merkittävästi fossiilipohjaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja voivat vähentää niitä jopa 80 %.

Hiilineutraalin lentämisen saavuttamiseksi vaadittavia toimenpiteitä on kirjattu useisiin julkaistuihin toteutussuunnitelmiin (IATA:n ”Waypoint 2050”, A4E:n ”Destination 2050”, Maailman talousfoorumin ”SAF as a Pathway to net-zero Aviation” sekä oneworldin ”Path to net-zero Emissions”) samankaltaisin tuloksin: vaikka tarvitaan monenlaisia toimia, tärkein huomioitava seikka 2020-luvulla ovat uusiutuvat lentopolttoaineet.

Finnair on myös sitoutunut asettamaan tieteeseen pohjautuvan tavoitteen (Science-Based Target, SBT) vuoden 2024 alkupuolella ja hyödyntämään kolmea keinoa tämän päästötehokkuustavoitteen saavuttamiseksi 2030-luvun alkupuoleen mennessä. Nämä keinot ovat verkostomme ja laivastomme optimointi, operatiivisen tehokkuutemme parantaminen sekä siirtyminen fossiilittomaan energiaan.

Uusiutuvan lentopolttoaineen tärkeimmät hyödyt

 • Uusiutuva lentopolttoaine sopii sekoitettavaksi perinteisen lentopetrolin joukkoon, ja sitä voidaan käyttää jo käytössä olevissa lentokoneissa ilman, että lentokoneiden moottoriin tai rakenteeseen täytyy tehdä muutoksia.
 • Uusiutuvan lentopolttoaineen arvioidaan olevan tärkein teknologia lentopäästöjen vähentämiseen erityisesti kaukolennoilla.
 • Uusiutuva lentopolttoaine voi vähentää fossiilipohjaisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 % fossiilipohjaisiin polttoaineisiin verrattuna.

Päästöjen hyvitys

Päästöjen hyvityksellä on oma osansa matkassamme kohti hiilineutraalia lentämistä vuoteen 2045 mennessä. Me Finnairilla ymmärrämme, kuinka tärkeitä konkreettisia ja todistettavia päästövähennyksiä takaavat luotettavat hyvitysprojektit ovat. Keskitymme tästä syystä kolmenlaisiin hyvitystoimiin: säänneltyihin hyvitystoimiin, vapaaehtoisiin ilmastotekoihin sekä asiakkaiden sitouttamiseen.

CORSIA on Yhdistyneiden kansakuntien alaisen erityisjärjestö ICAO:n (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) hallinnoima maailmanlaajuinen markkinaehtoinen päästöjärjestelmä, joka on kehitetty avuksi ympäristötavoitteiden saavuttamiseen perinteisiä asetuksia edullisemmin ja joustavammin. Osana CORSIAa lentoyhtiöt ovat yhdessä velvoitettuja hyvittämään maailmanlaajuisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kasvua. Finnair osallistuu tähän hyvittämiseen niin kauan kuin maailmanlaajuisten päästöjen kasvu jatkuu riippumatta siitä, lisääntyvätkö omat päästömme vai eivät. Noudatamme säännellyissä hyvitysvaatimuksissamme ICAO:n asettamia, CORSIAn mukaista hyvittämistä koskevia laatustandardeja.

Säänneltyjen hyvitystoimien lisäksi meille on tärkeää osallistua maailmanlaajuiseen vapaaehtoiseen ilmastotyöhön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kansallisten ilmastotukiväittämien ja/tai kumoutumisväittämien tekemistä. Kansallinen ilmastotukiväittämä tarkoittaa, että yhtiö on mukana tukemassa jonkin maan kansallisia ilmastotavoitteita. Tätä ei lasketa osaksi yhtiön omien päästöjen ilmastovaikutuksen kumoamista. Kumoutumisväittämä puolestaan tarkoittaa, että yhtiö kumoaa päästöjensä aiheuttamia ilmastohaittoja itse erillään tietyn maan ilmastotavoitteista. Finnair arvioi parhaillaan, kuinka voimme osallistua molempiin edellä mainittuihin hyvitystapoihin ja viestiä osallistumisestamme läpinäkyvästi.

Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden lentopäästöjen hyvittämiseen päästöhyvityspalvelumme kautta, jossa päästöjen hyvittäminen tapahtuu osallistumalla uusiutuvan lentopolttoaineen kustannuksiin ja/tai luotettaviin ja vahvistettuihin ilmastoprojekteihin. Suoraan asiakkaidemme ostama uusiutuva lentopolttoaine pienentää lentämisen fossiilista jalanjälkeä, sillä se on valmistettu kierrätetystä hiilestä. Kannustamme asiakkaitamme osallistumaan uusiutuvan lentopolttoaineen kysynnän kasvattamiseen, jotta uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajat panostaisivat entistä enemmän uusiutuvaan energiaan.

Me Finnairilla olemme sitoutuneita ympäristövaikutustemme vähentämiseen sekä lentoliikennetoimialan kestävän tulevaisuuden varmistamiseen. Keskittymällä luotettaviin hyvitysprojekteihin ja tarjoamalla asiakkaillemme kestäviä vaihtoehtoja voimme yhdessä työskennellä sen eteen, että tavoitteemme saavuttaa hiilineutraali lentäminen vuoteen 2045 mennessä toteutuu.

Kiertotalous

Myös lennoillamme kulutetut ruoat ja materiaalit vaikuttavat ympäristöjalanjälkeemme. Olemme asettaneet koko yhtiötä koskevaksi kiertotaloustavoitteeksi sataprosenttisen materiaalinhallinnan. Kiertotalouden mukainen tavoitteemme keskittyy materiaaleihin, joita voidaan hyödyntää uudelleen teollisuudessa tehokkaasti. Näitä materiaaleja ovat muovi, pakkaukset, ruoka ja juoma, tekstiilit ja kuidut, elektroniikka sekä tieto- ja viestintätekniikka, akut ja kulkuneuvot sekä rakentaminen ja rakennukset.

Vaikka materiaalien kierrätys tai biokaasun tuotanto eivät ole lainsäädännöllisten määräysten vuoksi sallittuja joissakin osin jätehuoltovirtaamme, varmistamme, että kaikilta Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuvilta lennoiltamme tuleva jäte tulee uudelleenkäyttöön joko energiaksi, lämmöksi, biokaasuksi, lannoitteeksi tai joksikin materiaaliksi ilman, että yhtään siitä päätyy kaatopaikoille.

Tärkeimmät toimemme vastuullisemman materiaalinhallinnan varmistamiseksi

 • Sovellamme kiertotalouden mukaisia periaatteita kaikkeen toimintaamme.
 • Panostamme jätteen määrän vähentämiseen ja pyrimme muuttamaan jätevirtoja materiaalivirroiksi, joita voidaan käyttää muilla teollisuudenaloilla.
  • Muovit:
   • kertakäyttöisten muovituotteiden korvaaminen, kierrättäminen, huomion kiinnittäminen mikromuoveihin sekä biopohjaisten ja biohajoavien muovien käyttö.
  • Ruoka:
   • lennoilla syntyvän ruokahävikin vähentäminen tarjoamalla enemmän etukäteen tilattavia vaihtoehtoja
   • ylimääräisten aterioiden lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen.
  • Pakkaukset:
   • pakkausmateriaalien ja kertakäyttöisten pakkaustuotteiden määrän vähentäminen
   • ylimääräisten matkapakkausten lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen.
  • Tekstiilit ja kuidut: tekstiilien uudelleenkäytön ja kierrätyksen parantaminen.
  • Elektroniikka sekä tieto- ja viestintätekniikka: elektroniikkajätteen lajittelun parantaminen.
  • Akut ja ajoneuvot: akkujen kiertopotentiaalin parantaminen.
  • Rakentaminen ja rakennukset: kiertotalouden periaatteiden edistäminen toimitilajohtamisessa.

Biologinen monimuotoisuus

Biologinen monimuotoisuus on inhimillisen hyvinvoinnin perusta ja olennainen osa maapallomme kauneutta. Maan ja merien suojeleminen edellyttää vastuullisia kulutus- ja tuotantotapoja sekä luonnonsuojelua. Rikolliset hyödyntävät kuitenkin valitettavasti lentoliikennettä eläinten ja kasvien laittomaan salakuljetukseen. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan arvon arvioidaan olevan vuosittain vähintään 19 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Finnair on allekirjoittanut (United For Wildlife -järjestön Transport Taskforce -työryhmän laatiman) Buckinghamin palatsin julistuksen ja on tämän myötä sitoutunut lisäämään tietoutta aiheesta. Lisäksi Finnair on IATA IWT -rekisteröity lentoyhtiö.

Olemme myös sitoutuneita käyttämään ainoastaan sellaisia uusiutuvia lentopolttoaineita, jotka on valmistettu EU:n RED II -direktiivissä ja/tai hyvitysjärjestelmä CORSIAssa määriteltyjen kestävyyskriteerien mukaisesti. Tämä auttaa meitä varmistamaan, että uusiutuvien lentopolttoaineiden tuotannon merkittävä kasvu muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana tapahtuu vastuullisesti ilmasto, biologinen monimuotoisuus sekä epäsuorat maankäytön muutokset huomioiden. Epäsuorien maankäytön muutosten huomioimisen tarkoitus on ehkäistä ruoan tuotantoon käytettävän viljelyskelpoisen maan käyttämistä biopolttoaineiden raaka-aineiden viljelymaana, mikä johtaisi joko metsien tai soiden raivaamiseen tai ruoan tuotannon vähenemiseen.

Tärkeimmät toimemme biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi

 • Lisätä tietoutta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta sekä julkisesti että henkilökuntamme keskuudessa.
 • Tarjota soveltuvaa koulutusta työntekijöille, jotka saattavat kohdata työssään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa.
 • Finnair on asettanut vienti- ja tuontikiellon metsästysmuistoille, mukaan lukien salametsästettyjen eläinten nahoille/taljoille sekä kaikille tuotteille, jotka on valmistettu tällaisista eläimistä tai jotka sisältävät osia niistä.
 • Finnair ei hyväksy toimittajiensa, asiakkaidensa tai työntekijöidensä osallistumista salametsästykseen liittyviin rikoksiin, ja kannustamme kaikkia kumppaneitamme ja työntekijöitämme noudattamaan tätä samaa periaatetta.